Tue. Jul 5th, 2022

Membaca sholawat Nabi ialah salah satu amalan terbaik. Umat Muslim yang mengamalkannya hendak menemukan menerima syafaat Rasulullah SAW.

Buat itu, Allah SWT memerintahkan umat- Nya supaya senantiasa memanjatkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Perintah tersebut tercantum dalam pesan Al Ahzab ayat 56 yang berbunyi:

إِنَّاللَّهَوَمَلَائِكَتَهُيُصَلُّونَعَلَىالنَّبِيِّۚيَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُواصَلُّواعَلَيْهِوَسَلِّمُواتَسْلِيمًا

Maksudnya:” Sebetulnya Allah serta malaikat- malaikat- Nya bershalawat buat Nabi. Hai orang- orang yang beriman, bersholawatlah kalian buat Nabi serta ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.”

Dipaparkan dalam buku Love Banget Sama Sholawat tulisan Kinoysan, bila seseorang Muslim menjadikan sholawat amalan dalam kesehariannya, dia senantiasa diberkahi serta urusannya hendak dilancarkan. Dari sekian banyak sholawat, terdapat satu teks sholawat yang sangat disukai oleh Allah ialah sholawat Ibrahimiyah.

Mengutip dari buku Mukjizat Shalawat oleh Abdullah Assegaf, dalam hadits riwayat Imam Al Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

منقالهذهالصلاةشهدتلهيومالقيامةبالشهادةوشفعتله

” Barangsiapa yang membaca sholawat ini hingga saya bersaksi menurutnya di hari kiamat dengan kesaksian serta saya berikan syafaat menurutnya.”

Sholawat Ibrahimiyah merupakan teks sholawat nabi yang sangat utama. Bila sholawat ini dibacakan sebanyak 1000 kali, insyaAllah hendak jadi ikhtiar berjumpa Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti.

Mengutip buku Shalawat Terkenal: Esensi Shalawat Untuk Ummat Nabi Muhammad SAW oleh Tuan guru KH Suhaidi, sholawat Ibrahimiyah sangat terasa khasiatnya bila dibaca tiap hari secara istiqomah, paling utama untuk mereka yang mau naik haji. Sholawat ini pula sangat efisien buat melenyapkan khawatir kala lagi mengalami musuh.

Berikut merupakan teks serta terjemahan sholawat Ibrahimiyah:

للَّهُمَّصَلِّعَلىَمُحَمَّدٍوَعَلىَآلِمُحَمَّدٍكَماَصَلَّيْتَعَلىَإِبْرَاهِيْمَوَعَلىَآلِإِبْرَاهِيْمَإِنـَّكَحَمِيْدٌمَجِيْدٌاَللَّهُمَّباَرِكْعَلىَمُحَمَّدٍوَعَلىَآلِمُحَمَّدٍكَماَباَرَكْتَعَلىَإِبْرَاهِيْمَوَعَلىَآلِإِبْرَاهِيْمَإِنـَّكَحَمِيْدٌمَجِيْدٌ

Allohumma solli‘ alaa muhammad, wa‘ alaa aali muhammad, kamaa sollaita‘ alaa aali ibroohim, wa baarik‘ alaa muhammad, wa‘ alaa aali muhammad, kamaa baarokta‘ alaa aali ibroohim, fil‘ aalamiina innaka hamiidummajiid

Maksudnya:“ Ya Allah, limpahkanlah rahmat serta keselamatan buat Nabi Muhammad. Serta pula limpahkanlah rahmat serta keselamatan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana sudah Engkau limpahkan rahmat serta keselamatan kepada Ibrahim serta kepada keluarga Ibrahim. Limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad serta kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau sudah melimpahkan keberkahan kepada Ibrahim serta kepada keluarga Ibrahim. Di segala alam semesta, sebetulnya Engkau merupakan Maha Terpuji lagi Maha Agung.”

Teks Sholawat Nabi buat Memperlancar Rezeki

Salah satu keutamaan mengamalkan teks sholawat nabi buat memperlancar rezeki kita. Dengan bersholawat pula menampilkan kalau kita berdoa kepada Allah SWT supaya mencurahkan rahmat- Nya kepada dia.

Teks Sholawat Nariyyah

Berikut merupakan lirik sholawat nabi buat memperlancar rezeki yang dilansir dari buku Kumpulan Shalawat Nabi Luar biasa Lengkap, Ibnu Watiniyah( 2016)

Allahuma shalli shalaatan kaamilataw wasallim salaaman taamman‘ alaa sayyidinaa muhammadinil ladzii tanhallu bihil‘ uqadu watanfariju bihil kurabu watuqdhaa bihill hawaa- iju watunaalu bihir raghaa- ibu wahusnul khawaatimi wyustasqal ghamaamu biwajhihil kariim, wa-‘ alaa aalihii washahbihii fii kulli lamhatiw wanafasim bi-‘ adadi kulli ma’ luumil lak, yaa rabbal‘ aalamiin.

Maksudnya:

” Ya Allah, limpahkanlah shalawat yang sempurna serta salam yang penuh kepada junjungan kami, Muhammad SAW., dengan shalawat yang dengannya seluruh kesusahan bisa terpecahkan, seluruh kesulitan bisa dilenyapkan, seluruh keperluan bisa terpenuhi, seluruh idaman dan khusnul khatimah bisa diraih, serta dengan dirinya yang mulia awan merendahkan hujannya, serta( mudah- mudahan pula terlimpahkan) kepada keluarga serta para teman- temannya, di tiap detik serta helaan nafas, sebanyak bilangan yang Engkau tahu, wahai Tuhan alam semesta.”

Sholawat Tausi’ ul Arzaq

Ilustrasi teks sholawat buat memperlancar rezeki, sumber gambar: https:// www. pexels. com/

Allahumma shalli‘ alaa sayyidinaa Muhammad, shalaatan tuwassi-‘ u bihaa‘ alainal arzaaqa watuhassinu bihaa lanal akhlaaq, wa-‘ alaa aalihii washahbihii wasallim.

Maksudnya:” Ya Allah, limpahkanlah shalawat beserta salam kepada junjungan kami, Muhammad SAW., yang dengannya Engkau meluaskan rezeki kami serta membetulkan budi pekerti kami, serta( terlimpahkan) kepada keluarga serta para teman- temannya.”

Sholawat Munjiyyah

Allahuma shalli‘ alaa sayyidinaa muhammadin, shalaatan tun- jiinaa bihaa min jamii-‘ il ahwaali wal- aafaat, wataq dhii lanaa bihaa jamii-‘ al haajaat, watuthahhirunaa bihaa min jamii-‘ is sayyiaat, watarfa-‘ unaa bihaa‘ in- daka a’ lad darajaat, watuballighunaa bihaa aqshal ghaayaati min jamii-‘ il khairaati fil hayaati waba’ dal mamaat.

Maksudnya:

” Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada junjungan kami, Muhammad SAW., beserta keluarga serta segala teman- temannya, dengan shalawat yang dengannya Engkau menyelamatkan kami dari seluruh kesulitan serta cobaan, dengannya Engkau mengabulkan seluruh hajat kami, menyucikan kami dari seluruh keburukan( dosa), mengangkut kami mengarah peran yang sangat besar di sisi- Mu, mengantarkan kami mengarah ujung seluruh tujuan, ialah seluruh kebajikan semasa hidup serta sehabis mati.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *